Over CWW

De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) is eind jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan als initiatief van een groepje mensen dat een concrete bijdrage wilde leveren aan een duurzame toekomst. Iedereen kan lid worden van de coöperatie en de CWW telt inmiddels ruim 500 leden, vooral in de regio Waterland. Met geld dat deze leden aan de coöperatie hebben geleend in de vorm van leencertificaten, aangevuld met een banklening, hebben we indertijd drie windmolens vlak bij Marken geplaatst. Deze molens waren in 2011 technisch afgeschreven en zijn toen vervangen door twee veel grotere molens. Deze molens produceren per jaar genoeg stroom voor drieduizend huishoudens.

De elektriciteit verkopen we aan een energiebedrijf en van de opbrengsten lossen we de leningen af en betalen we rente aan onze leden. Een groot deel van de winst gaat naar de Stichting Duurzaam Waterland die met dit geld talloze projecten subsidieert. Zie hiervoor www.sdwaterland.nl.

Verder heeft de coöperatie een budget waaruit subsidies worden verleend aan maatschappelijke organisaties in Waterland en Edam-Volendam.

Onze ambities
Klimaatverandering dwingt ons om radicale keuzes te maken. Willen we ook in Waterland droge voeten houden, dan moet het roer om. Windenergie is een heel schoon en duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Met meer molens op onze huidige locatie kunnen we genoeg groene stroom opwekken om gemeente Waterland fossielvrij te maken. Om die reden kijken we als coöperatie vooruit naar de komende jaren en willen we ook met het oog op het klimaatakkoord ons steentje bijdragen. We zijn daarom bezig met het maken van concrete plannen voor uitbreiding van de Nes. U leest er meer over op de pagina het plan.

Het mes snijdt binnen ons concept aan twee kanten. Alle winst die bij de ontwikkeling van duurzame energie wordt gemaakt vloeit terug naar de burgers van Waterland. Direct in de vorm van rente op een leencertificaat, en indirect in de vorm van subsidies op duurzaamheid voor particulieren en organisaties (zie hiervoor www.sdwaterland.nl). En via sponsoring van cultuurmaatschappelijke organisaties.

De oude molens zullen we verkopen zodat ze nog een tweede leven elders krijgen.

Geschiedenis
CWW bestaat al 32 jaar. De hele geschiedenis van de coöperatie is beschreven in ons boek.

Kort samengevat zijn de eerste drie windmolens op de dijk naar Marken tussen 1992 en 1994 geplaatst. De investering was toen 1,5 miljoen gulden. 250 leden hadden bij elkaar 300.000 gulden aan de Coöperatie geleend. De rest van het geld kwam via subsidies en een banklening. De leden kregen elk jaar 7% rente uitgekeerd. In 2005 kon de lening teruggevraagd worden of kon hij blijven staan en werd de rente jaarlijks vastgesteld tussen de 4 en 5,5%.

In 2011 zijn de drie molens vervangen voor 2 nieuwe molens. De totale kosten waren 5 miljoen euro. 500 Waterlanders hebben hun bestaande lening omgezet of nieuwe leningen afgesloten en daarmee kwamen op een totaal van €500.000 euro aan leden leencertificaten met een looptijd van 10 jaar. De andere 4,5 miljoen hebben we van de bank geleend is in juli 2021 in z’n geheel afgelost.

De rente voor de leencertificaten werd vastgesteld op minimaal 5% per jaar. Dit zou uitgekeerd worden voor de jaren dat het bedrijfsresultaat plus afschrijvingen lager zou zijn dan 400.000 euro. Als dit in een jaar tussen de € 400.000,- en € 800.000,- uitkomt zou 6,5% uitgekeerd worden en 7.5% als deze hoger is dan €800.000,-.

Door de goede resultaten is van 2012-2015 7,5% rente per jaar uitgekeerd en 6,25% van 2016-2020.

Historie uitbetaling rentes:

UitgifteJaarRente uitbetaald
11992-20047%
2005-20064%
2007-20095,50%
2010-20115%
22012-20157,50%
2016-20196,25%
20207,50%

Waai met ons mee en word lid!