Het plan

Bij de Nes aan het begin van de dijk naar Marken staan twee windmolens die eigendom zijn van de Coöperatie Windenergie Waterland. Daarmee wekken we sinds 2011 groene stroom op voor 3000 huishoudens. Omdat de huidige molens in 2025 het einde van hun levensduur bereiken, heeft CWW een plan in de maak om windpark De Nes uit te breiden, en de huidige twee molens te vervangen door nieuwe molens.

Waarom een nieuw plan?

Meer duurzame energie
Met nieuwe molens kunnen we het verwachte stroomverbruik van huishoudens en bedrijven in 2050 volledig lokaal en groen opwekken. Met de huidige molens wekken we stroom voor 15% van Waterland; met de nieuwe molens is dat, afhankelijk van het te kiezen scenario, minimaal 52% en maximaal 120%. Een flinke stap voorwaarts dus!

Voortzetten subsidies duurzame initiatieven
Sinds 2011 heeft CWW in totaal 2 miljoen euro subsidie verstrekt aan lokale initiatieven:
€ 20.000 per jaar naar organisaties met een maatschappelijk doel (cultuur, sport, zorg)
€ 100.000 per jaar voor energieprojecten van Stichting Duurzaam Waterland.

Met het nieuwe project kunnen we de subsidies doorzetten.

Nieuwe investeringsmogelijkheden voor bewoners
CWW telt ruim 500 leden die eigenaar zijn van de coöperatie en op die manier investeren in de huidige windmolens tegen een rendement van 4-6% per jaar. Als we een nieuw project realiseren komt er voor leden en bewoners weer een nieuwe gelegenheid om te investeren en mede-eigenaar te worden; in totaal voor een bedrag van 5 tot 20 miljoen euro, afhankelijk van het te kiezen scenario.

Behalen duurzaamheidsdoelstelling gemeente Waterland
Gemeente Waterland wil energieneutraal zijn in 2050. Daarvoor zijn 250.000 zonnepanelen of 4 nieuwe windmolens nodig. Op daken is er maximaal ruimte voor ongeveer 50.000 zonnepanelen; er is dus windenergie nodig om de doelstellingen te halen.

Scenario’s
Op basis van het beleid en financiële haalbaarheid liggen er momenteel drie scenario’s op tafel voor de realisatie van meer duurzame energie aan De Nes. Welke scenario’s dat zijn, leest u op de pagina scenario’s, of bekijk het beknopte overzicht.

Uw mening telt!
Van 19 januari t/m 7 februari kan iedere bewoner uit gemeente Waterland onze enquête invullen. U kunt daarmee aangeven hoe u kijkt tegen de nieuwe plannen. Klik op deze link om de enquête in te vullen.

Kom naar één van de informatiebijeenkomsten
Op dinsdag februari organiseren we een online informatiebijeenkomst voor bewoners uit de gemeente Waterland. We vertellen dan over de plannen en gaan daarover met u in gesprek. De bijeenkomst vindt online via Zoom plaats.

Meld u aan via deze pagina.

Waai met ons mee en word lid!