Lidmaatschap

Wat kost een lidmaatschap?
De contributie is 1 euro per jaar, een symbolisch bedrag.

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap?
Door lid te zijn ondersteunt u onze doelstellingen. Leden worden via de website en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Coöperatie.

Onder welke voorwaarden kan ik certificaten kopen, oftewel geld lenen aan de coöperatie?
Leden hebben het recht om na een jaar lid te zijn als het bestuur daarom vraagt, rentedragende leencertificaten te kopen om een nieuw project te financieren. Over de precieze voorwaarden worden zij te zijner tijd geïnformeerd.

Hoe gaan de leningen van een nieuw project eruit zien en wanneer gaan ze in?
We dienen in 2021 een aanvraag voor een vergunning van het bouwen van nieuwe molens in. Pas als duidelijk is of de vergunning er komt en welk scenario het wordt, weten we hoe de nieuwe leningen er mogelijk uit kunnen komen te zien.

Als het plan doorgaat, gaan we er nu van uit dat we leningen van 10 en/of 15 jaar gaan uitschrijven. Net als nu zal er waarschijnlijk een gegarandeerde jaarlijkse rente zijn. We schatten dat die 3 à 4% zal zijn. Net als nu zullen we dan meer rente uitkeren als het bedrijfsresultaat goed of heel goed is, bijvoorbeeld 1 of 1,5 % extra.

Op dit moment (januari 2021) hebben we 10 jaar leencertificaten die aan het einde van de looptijd uitkeren. Het zou kunnen dat we ook een variant introduceren die elk jaar een percentage terugbetaalt.

Wat zijn de risico’s als ik geld leen aan de coöperatie?
Een nieuw project is een grote investering, en dat brengt onvermijdelijk risico’s met zich mee. Er zijn een aantal factoren waarmee we de risico’s beperken, namelijk:

We vragen een SDE subsidie aan, waarmee we een gegarandeerde prijs voor onze windstroom krijgen. Als de marktprijs op enig moment erg laag is, overbrugt de overheid het verschil tussen kostprijs en marktprijs. Op die manier weten we zeker dat we met de stroomopbrengst de leningen van de leden en banken terug kunnen betalen.

Met de turbinefabrikant maken we afspraken over welk percentage van de tijd de turbine moet draaien. Met de huidige windturbinefabrikant hebben we een “uptime garantie” contract van +/- 98%. De fabrikant zorgt voor vervanging en reparatie van de turbine-onderdelen indien nodig en als de molen niet 98% van de tijd draait (en we dus minder stroom verkopen) dan krijgen we een vergoeding van de fabrikant.

Mocht de Coöperatie ondanks bovenstaande maatregelen zijn verplichtingen niet na kunnen komen, dan heeft de bank als eerste het recht om zijn geld terug te krijgen. De leningen voor leden zijn dus zogenaamde “achtergestelde leningen”: pas als de bank bij een faillissement zijn geld terug heeft en er is geld over, dan pas kunnen de leden geld krijgen.

Ben ik als lid aansprakelijk als het mis gaat?
De leden zijn nooit aansprakelijk, dus mocht het onvoorzien misgaan dan is het risico voor de leden beperkt tot het niet of niet geheel terugkrijgen van de lening.
Als alles goed gaat (net als de afgelopen 28 jaar het geval was, en net als bij de vele andere windturbine coöperaties in Nederland het geval is) dan kunnen we uiteraard op de normale manier de banklening afbetalen en krijgt u na de afgesproken periode uw geld terug.
Wij zijn staan niet onder toezicht van het AFM.

Hoe kan ik me inschrijven voor nieuwe leningen?
De Nederlandse Bank stelt een aantal voorwaarden aan ons om het coöperatieve mede-eigenaarschap te onderscheiden van een bankinstelling. Eén daarvan is dat leden minimaal 1 jaar lid moeten zijn voordat ze geld mogen lenen. Wij adviseren u daarom om nu lid te worden. Daarmee verplicht u zich tot niets. Tegen de tijd dat de vergunning van een mogelijk nieuw plan definitief is, krijgt u uitgebreide en definitieve informatie over de leningen, zodat u tegen die tijd kunt besluiten of u wel of niet geld aan de coöperatie wilt lenen.

U kunt zich hier als lid inschrijven.

Waai met ons mee en word lid!