De organisatie

De CWW wordt gedragen door vrijwilligers en heeft een gekozen (onbezoldigd) bestuur. De leden zijn met elkaar eigenaar van de Coöperatie, maar zijn niet hoofdelijk aansprakelijk als er iets misgaat. Het bestuur voert het in de statuten vastgestelde beleid uit, in lijn met het notarieel vastgelegde doel (geen winstoogmerk, wel duurzame energie opwekken en duurzaamheid bevorderen).

Minimaal een keer per jaar houdt de coöperatie een algemene ledenvergadering. In de jaarlijkse ALV legt het bestuur verantwoording af aan de leden. Investeringen moeten verantwoord zijn en er moet voldoende zekerheid zijn dat de Coöperatie aan z’n verplichtingen kan voldoen. Leden kunnen stemmen over de koers van de coöperatie, de samenstelling van het bestuur en de hoogte van de rente die uitgekeerd wordt op de leningen. Verder ontvangen de leden enkele malen per jaar een nieuwsbrief waarin zij op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen binnen de vereniging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Wouter Tillemans, voorzitter
Hans Mars, secretaris
Piet Visser, molenaar
Rob Zwiers, penningmeester

Waai met ons mee en word lid!