Sponsoring

Jaarlijks heeft de CWW een sponsorbudget voor maatschappelijke organisaties in de regio. Daarmee willen we zoveel mogelijk mensen uit de gemeenten Waterland en Edam-Volendam laten meeprofiteren van de opbrengsten van onze windmolens bij Marken.

Projecten en initiatieven die bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en een positieve impuls geven aan het sociaal cultureel leven in de gemeenten Waterland en Edam-Volendam kunnen zich hiervoor inschrijven. De organisaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn en geen winstoogmerk hebben. Per organisatie keren we maximaal 1000 euro uit.

De actie loopt altijd in het eerste kwartaal. Onder meer de volgende organisaties hebben al (meerdere malen) sponsoring ontvangen van de CWW:

Broeker Bridge Club,
EHBO Broek in Waterland
Gymnastiekvereniging Sparta
Stichting Neetje Pater
Volkstuin Vereniging Broek in Waterland
Historische vereniging Broek in Waterland
Samen zingen rond de kerst
Korenfestival
Jeugdzeilclub De Zeevang
Weggeefwinkel Edam
Edammer mannenkoor excelsior
Singel Festival
Hobbyclub Ilpendam
Hans Wolff – comité van bewoners
SV Ilpendam
Stichting 55+ Ilpendam
Zonnebloen Ilpendam / Watergang
Huis aan het water
Bejaarde comité Kwadijk
ijsvereniging Marken
Stichting Samen eten De rietlanden
Speeltuin Marken
Eilandenraad Marken
Trefpunt ouderen in digiwereld
Stichting AED marken / Ilpendam
Marker Nieuws
Toneel vereniging Marken
Marker Mannenkoor
SV Marken
Marker Evenementen Stichting
Andre Peereboom
Stichting Promotie Waterland
Chr. Muziekvereniging Juliana
Sportvereniging Marken
Dorpshuis Het trefpunt
De Bolder
kunstproject Verticaal
Stichting Bach
Stichting Zigeuner Festival
Vereniging Buurtbus Waterland
Schaaktoernooi / G.N. Meijssen
Muziekvereniging Olympia / Con Brio
Waterland Museum De Speeltoren
Sinterklaas Comite Waterland
Speeltuin Monnickendam
Honkbalvereniging De green Devils
Stichting gecoördineerd ouderenwerk
Tennisvereniging Monnickendam
Zonnebloem Monnickendam
Scouting groep Waterland
Meezing festival
Kees van de Schaaf
Vrienden van de Grote en Lutherse kerk
Middeleeuws genootschap Monnickendam
Bridgeclub Monnickendam / Katwoude
Waterlandse Hockey Club
ZV Waterland
Cantorij Monnickendam
Cantorij Monnickendam
Stichting Monnickerdammer Visdagen
Vereniging oud-Monnickendam
Stichting Uit de Kunst
Meezingkoor waterland
IJsvereniging Olympia Monnickendam
Basisschool De Verwondering (klopt dit? Dacht dat we dit hadden gedaan)
Heleen de Koning – prive initiatief
Gymnastiek & turnvereniging Mauritius
Basketbal vereniging Volendam
RKAV
Gymnastiek & turnvereniging St. Mauritius
Archeologie Waterland
Stichting VN4
PIM
Muziekfestival Tuintonen
Dorpsvereniging Watergang
Fanfarecorps Zuiderwoude
IJsvereniging Zuiderwoude
Catharina Stichting Zuiderwoude

Waai met ons mee en word lid!