Waarom windenergie

Waarom hebben we duurzame energie nodig?
De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend, maar we staan er nauwelijks bij stil dat fossiele energiebronnen als aardgas, olie en steenkool opraken. Bovendien zijn we voor de winning ervan afhankelijk van het buitenland. Wind en zon zijn duurzame energiebronnen. De wind en de zon raken niet op en kunnen dus altijd gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit. Bovendien zijn we met het opwekken hiervan onafhankelijk van andere landen en kunnen we in onze eigen energiebehoefte voorzien.

Het gebruik van fossiele energiebronnen heeft nadelige effecten op het leefmilieu: denk aan klimaatverandering, luchtverontreiniging, zure regen en olierampen. Duurzame energie heeft deze nadelen niet. De brandstoffen voor onze energievoorziening komen voor een groot deel uit politiek instabiele regio’s. Dat geldt niet voor duurzame energie. Duurzame energie maakt ons minder afhankelijk van politieke conflicten elders.

Waarom windenergie?
Binnen het Nederlandse klimaat zijn windturbines zeer effectief in het opwekken van groene stroom. Meer dan bijvoorbeeld zonnepanelen; het waait in Nederland nu eenmaal vaker dan dat de zon schijnt, bijvoorbeeld ook ’s nachts. Daarnaast zijn windturbines betrouwbaar en efficiënt. Moderne windturbines beginnen stroom op te wekken bij windkracht twee tot drie en leveren vanaf windkracht zes het volle vermogen. De meeste turbines schakelen uit bij extreme weersomstandigheden, bijvoorbeeld als het harder waait dan 25 meter per seconde (windkracht tien). De technische beschikbaarheid van moderne windturbines is zeer hoog, namelijk meer dan 95 procent. Dit betekent dat een windturbine slechts een klein deel van de tijd (twee weken per jaar) niet kan draaien vanwege onderhoud of storing.

Het maken van een windturbine kost toch ook energie?
De hoeveelheid energie die nodig is om een windturbine te fabriceren, te plaatsen, te onderhouden en na twintig jaar te verwijderen (de hele levenscyclus), wordt door een windturbine in drie tot zes maanden uit de wind teruggewonnen. Daarna wekt hij minstens 20 jaar schone energie op. Eén windturbine van drie MW (MegaWatt) in Nederland voorkomt de uitstoot van bijna 4.000 ton CO2. Dit is te vergelijken met de CO2-uitstoot van 1.000 personenauto’s die ieder 25.000 kilometers per jaar rijden.

Hoeveel stroom wekt een gemiddelde windturbine op?
Een moderne windturbine heeft een vermogen van drie MegaWatt (3.000 kW) of meer en heeft een mast van 100 tot 120 meter. Een drie MW windturbine produceert op land ruim 6,5 miljoen kWh, dat is genoeg stroom voor bijna 2.000 huishoudens. De windwereld ontwikkelt snel, dus de komende jaren worden steeds vaker windturbines van vier MW of meer toegepast.

Waarom zetten we windmolens niet alleen op zee?
Op zee is veel ruimte. Je kunt daardoor meer windmolens plaatsen. Bovendien waait het er harder dan op land. Maar het is relatief duur om windmolens op zee te plaatsen, doordat elektriciteitstaanvoer over een langere afstand gaat en onderhoud complexer is dan op land. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Bovendien leveren windmolens op land lokaal meer voordelen op dan windturbines op zee. Denk aan werkgelegenheid en inkomsten, doordat projectontwikkelaars vaak met (bouw) ondernemingen in de regio samenwerken om de funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan te leggen. Omwonenden kunnen via een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark op land. Uiteindelijk zijn zowel windenergie op land als winenergie op zee hard nodig om de duurzame energiedoelen te halen. Het is dus niet of-of, maar en-en.

Waai met ons mee en word lid!