Iedereen kan lid worden van de CWW. De kosten van een lidmaatschap bedragen 1 euro per jaar. Door lid te worden ondersteunt u de doelstellingen van onze coöperatie. Hoe meer leden wij hebben, hoe groter ons maatschappelijk draagvlak.

Leden worden via onze digitale nieuwsbrief geïnformeerd over de stand van zaken.

Leden hebben het recht om na een half jaar lid te zijn als het bestuur daarom vraagt, rentedragende leencertificaten te kopen om een nieuw project te financieren. Over de precieze voorwaarden worden zij te zijner tijd geïnformeerd.

Geef hieronder uw gegevens in om uw lidmaatschap aan te vragen.
Lidnummer:L/0881

Voorletters:

Naam:

Uw wachtwoord:

Herhaal uw wachtwoord:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Voor de uitkering van rente aan u hebben wij uw rekeningnummer nodig

Bank (IBAN) rekeningnummer:

Email:

Telefoon:

Correspondentie per email: