Stand van zaken uitbreidingsplannen windmolens De Nes

Eerder dit jaar hebben we een enquête uitgevoerd en een informatiebijeenkomst georganiseerd over de uitbreidingsplannen van windpark De Nes. Begin maart 2021 hebben we een zogeheten principeverzoek ingediend bij de gemeente. Dit is een verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om in principe medewerking te verlenen aan ons plan voor uitbreiding van windpark De Nes van 2 naar 4 windmolens. Hiervoor moet namelijk het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Op 3 juni 2021 heeft de raad van de gemeente Waterland een besluit genomen over de RES 1.0 (Regionale Energie Strategie 1.0), waarin de Nes als zoekgebied voor windenergie is opgenomen. Dit besluit heeft gevolgen voor onze uitbreidingsplannen. Hierover gaan wij met de gemeente in gesprek.

Daarnaast blijven wij de komende tijd ook in gesprek met de omgeving over onze plannen. En werken wij aan uitbreiding van ons ledenbestand en daarmee mede-eigenaren van ons toekomstige windpark.

Waai met ons mee en word lid!