NIEUWS
WIE ZIJN WIJ
ONZE AMBITIES
WAT DOEN WIJ
PROJECTEN
VEEL GESTELDE VRAGEN
WORD LID
CONTACT
NIEUWSBRIEF
LEDEN
CERTIFICATEN
SPONSORING
PRIVACYVERKLARING


CERTIFICATEN

Vanaf 11 november 2010 tot 31 december 2010 konden leden (die meer dan 6 maanden lid waren) zich inschrijven op de certificaten via de website.

Vorm en voorwaarden
Het bestuur heeft voor Euro 500.000 aan certificaten uitgeven in coupures van 100 Euro, 250 Euro en 1.000 Euro. De rente op de leningscertificaten zal 5% per jaar bedragen. De rente wordt met 1,25% worden verhoogd als de netto kasstroom voor rente in dat jaar meer dan 0,4 miljoen bedraagt en met 2,5% als de netto kasstoom voor rente in dat jaar meer dan 0,8 miljoen bedraagt. Het bestuur houdt zich het recht voor de rente niet uit te betalen maar bij de hoofdsom bij te schrijven indien dit nodig is voor de liquiditeitspositie van de Coöperatie. De certificaten hebben een looptijd van minimaal 10 en maximaal 15 jaar. Het bestuur heeft het recht om certificaten eerder af te lossen. Dit zou middels uitloting kunnen geschieden.

Risico’s
De verwachte exploitatie ziet er zeer goed uit. Zelfs als de werkelijke resultaten een stuk slechter zullen uitvallen wordt er nog voldoende kas gegenereerd om de certificaten en alle verschuldigde rente te betalen. Dit laat onverlet dat er zich extreme situaties zich kunnen voordoen die er tot zouden kunnen leiden dat de certificaten en/of de rente op de certificaten niet kan worden (terug) betaald. In dat geval vallen de certificaat houders niet onder enige garantie regeling noch hebben ze enig verhaal op de bezittingen van de Coöperatie.

`afbeelding`
Foto`s
 
Onze geschiedenis
 
`afbeelding`
Lees de laatste nieuwsbrief