Scenario’s

In 2025 bereiken de twee huidige twee molens van CWW het einde van hun levensduur en zullen ze worden afgebroken. Als we het opwekken van duurzame energie, het financieel steunen van duurzame lokale initiatieven en het investeren en mede-eigenaarschap van bewoners voort willen zetten, is het noodzakelijk een nieuw initiatief te realiseren. U leest er meer over op de pagina het plan. Gekeken naar het beleid en financiële haalbaarheid zijn er drie scenario’s mogelijk. Hieronder staan de verschillende scenario’s toegelicht; dit is ook beknopt weergegeven in deze bijlage. Ook kunt u visualisaties zien van de nieuwe situaties. Via onze enquête kunt u van 19 januari t/m 7 februari laten weten wat u van de nieuwe plannen vindt. Op dinsdag 2 februari vindt er een online bijeenkomst plaats waar we meer uitleg geven over de plannen.

Huidige situatie
Momenteel staan er twee molens met een masthoogte van 70 meter en een wieklengte van 35 meter aan het begin van de dijk. Deze wekken genoeg stroom op om 15% van gemeente Waterland van groene stroom te voorzien. Sinds 2011 stelt CWW €20.000 per jaar beschikbaar voor subsidies aan lokale projecten en €100.000 aan Stichting Duurzaam Waterland, die met dat geld ook lokale projecten realiseert zoals elektrische deelauto’s. Als de molens worden afgebroken, stopt deze financiering. Ook is er dan voor bewoners, als lid van de coöperatie, geen mogelijkheid meer om als mede-eigenaar in een duurzaam project te investeren.

Scenario 1 – drie molens
In scenario 1 worden er drie nieuwe molens met een masthoogte van 110 meter en een wieklengte van 65 meter langs de dijk geplaatst. Met de energie die deze molens opwekken kunnen we jaarlijks 52% van Waterland van groene stroom voorzien. Helaas kunnen we met dit scenario gemeente Waterland nog niet energieneutraal maken; met scenario 2 of 3 kan dat wel. Met de plaatsing van drie nieuwe molens kunnen we onze jaarlijkse subsidie van €120.000 aan lokale projecten en Stichting Duurzaam Waterland voortzetten. Door lid te worden van de coöperatie kan een gedeelte van de Waterlanders geld lenen aan de coöperatie en mede-eigenaar worden van de nieuwe molens tegen een goed rendement.

Scenario 2 – vier molens
In scenario 2 worden er vier nieuwe molens met een masthoogte van 120 meter en een wieklengte van 65 meter langs de dijk geplaatst. Met de energie die deze molens opwekken, kunnen we 79% van Waterland van groene stroom voorzien. Jaarlijks komt er €120.000 beschikbaar voor subsidie aan lokale projecten, en in dit scenario kunnen de meeste Waterlanders (door lid te worden van de coöperatie) geld lenen aan de coöperatie en mede-eigenaar worden van de nieuwe molens tegen een goed rendement.

Met dit scenario is het mogelijk om de duurzaamheidsdoelstelling van gemeente Waterland te behalen, maar dan is het nog wel nodig dat er zo’n 50.000 zonnepanelen elders in de gemeente geplaatst worden, bijvoorbeeld op daken.

Scenario 3 – vier molens
In scenario 3 worden er ook vier nieuwe molens langs de dijk geplaatst, maar dan met een masthoogte van 122,5 meter en een wieklengte van 77 meter. Met de energie die deze molens opwekken, kunnen we 120% van Waterland van groene stroom voorzien. Hiermee voldoen we ruim aan de duurzame energiedoelstellingen en hoeven er geen extra zonnepanelen bij om die te behalen. Jaarlijks komt er €120.000 beschikbaar voor subsidie aan lokale projecten, en in dit scenario kunnen alle Waterlanders (door lid te worden van de coöperatie) geld lenen aan de coöperatie en mede-eigenaar worden van de nieuwe molens tegen een goed rendement. Dit scenario biedt twee keer zo veel ruimte om mee te investeren.

Hoe zien de scenario’s eruit in het landschap?
Om in beeld te brengen hoe de nieuwe situatie eruit ziet ten opzichte van de huidige, hebben we ROM3D gevraagd dit te visualiseren. Dit bureau is gespecialiseerd in visualisaties van ruimtelijke plannen. Met behulp van foto’s en op schaal ingetekende molens is een impressie van de huidige en de nieuwe situatie weergegeven.

Klik hier voor een visuele impressie van de verschillende scenario’s.

Hoewel de molens in scenario 3 iets groter dan de molens in scenario 2, is dit verschil in de praktijk nauwelijks zichtbaar. De impact op de extra energieopwek is wel groot: met ongeveer meter 12 verschil in wieklengte wordt er 40% meer duurzame energie opgewekt!

Wat verandert er in mijn omgeving door de komst van de nieuwe molens?

Geluid
Hoewel de molens groter zijn, is niet te verwachten dat omwonende geluidshinder ervaren. Hoe het precies zit met de wet- en regelgeving op het gebied van windmolengeluid leest u in de veelgestelde vragen.

Slagschaduw
Als de zon op de bewegende wieken van de molens schijnt, kan dat een bewegende schaduw veroorzaken; ook wel slagschaduw genoemd. Omdat de molens in het nieuwe plan groter zijn dan de huidige molens, en de molens bovendien over de hele dijk verspreid staan, zullen in vergelijking met de huidige situatie meer woningen slagschaduw gaan ervaren. De hoeveelheid slagschaduw die er jaarlijks op de gevel van een woning mag vallen, is vastgelegd in wet- en regelgeving. Het komt erop neer dat de hoeveelheid slagschaduw op uw woning in totaal niet meer dan 6 uur per jaar mag zijn. In de praktijk komt slagschaduw vooral in het voor- en najaar voor, als de zon laag staat, en vaak aan het begin of het einde van de dag.

Hoe lang de slagschaduw duurt verschilt per situatie; in de wet- en regelgeving staat echter dat het gemiddeld maximaal 20 minuten per dag mag duren. Duurt het langer, dan wordt de molen stilgezet.

Op de NES wordt ook in het scenario met de grootste turbines (scenario 3) geen slagschaduw op woningen in Marken verwacht en moet er een stilstand voorziening op de 1ste turbine komen om overlast te voorkomen Hoe het precies zit met slagschaduw leest u in de veelgestelde vragen. Tijdens de online informatiebijeenkomsten besteden we ook aandacht aan dit onderwerp.

Natuur
Bij de uitbreiding van windpark De Nes werken we samen met ecologen en doen we ecologisch onderzoek naar de omgeving, flora en fauna in de buurt van de nieuwe windmolens. Op die manier voorkomen we dat er onnodige slachtoffers (bijvoorbeeld vogels en vleermuizen) worden gemaakt en het voortbestaan van de populaties in gevaar komt. Met behulp van radar doen we in december 2020 t/m februari 2021 onderzoek naar het gebiedsgebruik en vliegbewegingen van ganzen, zwanen en eenden. In het voorjaar en in de nazomer van 2021 doen we dit onderzoek ook voor de dan aanwezige watervogels (o.a. sterns, de lepelaar en eenden). Als blijkt dat er een significant negatief effect op populaties kan ontstaan, zullen we maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Meer informatie leest u in de veelgestelde vragen.

Waai met ons mee en word lid!