Planning

De mogelijke uitbreiding van windpark de Nes is nog in de beginfase. Grofweg ziet de planning er als volgt uit:

2021
19 januari t/m 7 febuari
Invullen enquête, mogelijkheid uw mening over de plannen te geven

2 februari
Online informatiebijeenkomst met uitleg over de plannen (geef u op via deze link)

Februari
Indienen principeverzoek & besluit principe verzoek door gemeente

Na goedkeuring:
Indienen vergunningsaanvraag

2022
Besluit gemeente omgevingsvergunning
Beroepsperiode Raad van State

2023
Onherroepelijke vergunningen

2024
Aanbestedingen & contracten
Aanleg netaansluiting en bouw

2026
In productie

Waai met ons mee en word lid!